Đầu đọc chấm công nhận diện khuôn mặt Face ID 4

Mã sản phẩm:

Giá thị trường:

Giá bán:

Số lượng:

Đầu đọc chấm công nhân dạng khuân mặt/ thẻ/ Mã PIN
• Display: 3.0” 65k color TFT touch screen panel
• Verification: Face/Card/PIN
• Store: 800 face templates, 10,000 cards; 100,000 transaction logs
• Comm: TCP/IP, USB disk, USB client(Optional WiFi)
• Card: Default RFID 64-bit, 125kHz; (Made to order) MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz
• Power input: DC 12V 3A

12,438,000 đ