Hệ thống chuông của cho tòa nhà

Màn hình mở rộng Aiphone JP-4HD/ JM-4HD

Giá:12,559,000vnđ 13,000,000 -3%

Màn hình chính Aiphone JP-4MED

Giá:15,207,000vnđ 15,500,000 -2%

Màn hình phụ JO-1FD

Giá:5,750,000vnđ

Loa mở rộng IER-2

Giá:491,000vnđ 600,000 -18%

Chuông cửa có hình Aiphone JOS-1F

Giá:9,550,000vnđ 9,990,000 -4%

Chuông cửa có hình Aiphone JOS-1V

Giá:9,150,000vnđ 9,590,000 -5%

Chuông cửa có hình Aiphone JOS-1A

Giá:7,990,000vnđ 8,700,000 -8%