Kiểm soát bằng thẻ từ

THẺ QUẢN LÝ ADEL

Giá:4,000,000vnđ 680,000

ĐẦU GHI THẺ ADEL

Giá:12,000,000vnđ 18,500,000 -35%

KHÓA THẺ TỪ HOH PLUS ONE

Giá:3,588,000vnđ 3,900,000 -8%

Đầu đọc thẻ Kadex

Giá:7,024,000vnđ